Обучение
Новини

БМА проведе онлайн обучение на тема: Интернационализация на устойчиви модни брандове

На 30 ноември 2021 Българска Модна Асоциация проведе обучение за интернационализация на устойчиви модни брандове. Обучението се проведе онлайн в платформата Zoom с водещ проф. Любомир Стойков. На обучението присъстваха представители на 22 български модни марки и производители.

Обучението се извърши в рамките на проекта FASCINATE – Sustainable Fashion Alliance for International markets  и беше ориентирано към пазарите в САЩ, Канада и Япония.

Лектори бяха проф. Любомир Стойков, Силвия Кабаиванова (Председател на БМА), Деан Манев (Зам. Председател на БМА), Живка Попатанасова, журналист в телевизия Bloomberg TV Bulgaria и Теодора Спасова, собственик, дизайнер и конструктор на модната марка „Миноар“.

Програма:

14:00 – 14:10 Представяне на обучението – проф. Любомир Стойков и Силвия Кабаиванова, Председател на БМА
14:10 – 14:30 Цели на проекта FASCINATE и SWOT анализ за интернационализация – Деан Манев, Зам. Председател на БМА
14:30 – 15:00 Нови бизнес модели – устойчива мода, кръгова мода и дигитализация
15:00 – 15:30 Сертифициране на устойчива мода – Силвия Кабаиванова, Председател на БМА
15:30 – 16:00 Международни пазари за устойчива мода – Япония, Канада и САЩ
16:00 – 16:30 Средства и ресурси за интернационализация
16:30 – 17:00 Практическа дискусия – обсъждане на конкретни възможности за интернационализация (анализ на пазара, конкретни примери за успешна интернационализация на марки, търговски мисии, изложения, онлайн платформи)