БМА посети Българо-Румънският семинар за новата програма "Хоризонт Европа"
Българска мода

БМА посети Българо-Румънският семинар за новата програма „Хоризонт Европа“

Вчера в  Русенски университет се проведе регионален българо-румънски семинар за „Хоризонт Европа“ – бъдещата рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации в периода 2021-2027 година. Организатори на събитието са Европейската комисия, Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството за образование и изследвания на Румъния.

В залата присъстваха повече от 250 души от България и Румъния – специалисти от различни институции. Силвия Кабаиванова, Председател на Българска Модна Асоциация също присъства на семинара и се срещна и проведе разговори с множество потенциални партньори. Бюджетът на програмата ще бъде 100 млрд евро за следващия програмен период, което говори за важността й за бъдещото развитие на Европа.  

Видео обръщение към участниците в семинара отправи  Мария Габриел – еврокомисар по иновации, наука, култура, образование и въпросите на младежта. В него тя акцентира, че новата програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 ще съсредоточи върху климатичните промени като част от „Зеленият Договор“ (The Green Deal) и ще допринесе за трансформирането на Европа към дигиталното поколение. Г-жа Габриел открои и целта да се увеличат възможностите за по-малки и по-отдалечени участници, като за страните от разширението (като България и Румъния) ще бъдат създадени национални контактни точки, които ще осигуряват консултации и ще извършват предварителна проверка на проектните предложения.

Представители от Министерството на образованието и науката на Р България в Русенския университет бяха заместник-министър г-жа Карина Ангелиева и съветниците на министъра на образованието и науката проф. Иван Димов и проф. Костадин Костадинов.

Директорът на агенцията за Европейско и международно сътрудничество от Министерството за образование и изследвания на Румъния, г-н Вултареско, също поздрави гостите. Той призова за сближаването на университети, изследователски институции, неправителствени организации и бизнес структури в името на създаването на по-успешни икономики и по-добър живот на гражданите на Европейския съюз.

В началото на семинара г-н Петер Хертуич директор на дирекция „Общи услуги за бизнеса“ от Директората за Изследвания и иновации на Европейската Комисия представи основната структура на програмата и новите елементи в нея. Програмата има 3 основни цели. Първата, с 35% от общия бюджет, се предвижда да бъде свързана с работата по климатичните промени. Втората е постигането на устойчиво развитие и третата – подсилване на растежа и конкурентоспособността.

В следващите сесии бяха разгледани и обсъдени примерен проектен договор по програмата, процедурата по подаване, оценяване и селекция на проектните предложения, както и други административни процедури като представяне на опростени бланки за разходите, счетоводни и одиторски практики, разпространение и използване на резултатите от успешни проекти.