Munich Fabric Start
Новини

Търговска мисия за посещение на Munich Fabric Start

Българска модна асоциация информира своите членове и партньори, че в периода 29.08.-01.09.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на Международното специализирано изложение Munich Fabric Start Autumn/Winter в гр. Мюнхен, Германия.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на текстил и изделия от текстил, мъжко и дамско облекло, домашен и технически текстил, трикотажни платове и тъкани, модни аксесоари, на които основната икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи, посочени в приложение № 10 към настоящата покана.

Проявата се организира в изпълнение на дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Munich Fabric Start е едно от водещите специализирани изложения за текстил, облекла, аксесоари и тъкани в Европа. Провежда се два пъти в годината и дава възможност на своите посетители да се запознаят с водещите международни тенденции за производство на тъкани и аксесоари, както и с най-новите си разработки в областта. По време на есенно-зимното издание на изложението се очаква участие да вземат около 800 международни производители и търговци в областта на текстилната промишленост, което се очаква да привлече близо 20 000 посетители от цял свят. Изложението ще е разположено в осем специализирани зони – аксесоари и решения за етикиране и брандиране, устойчиви иновации с участието на млади и иновативни дизайнери, устройчиви разработки на материали и производство на екологични и социално отговорни продекти, решения предлагащи цялостното снабдяване с мода – „всичко в едно“, дизайнерско студио, портфолио от модерни тъкани и платове, иновативен център за създаване на бъдещи успешни решения, деним зона и др.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят Munich Fabric Start Autumn/Winter, както и съпътстващите специализираното изложение семинира, кръгли маси и др. съпътстващи събития.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема част от разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията, съгласно посочените условия за брой участия в търговски мисии, организирани от ИАНМСП в Правилата за участие.

Заинтересованите фирми и организации могат да се запознаят подробно с изискуемите документи за участие на следния линк https://www.sme.government.bg/?p=58505