C-voucher project designer call
Новини

Проектът C-Voucher с покана към дизайнери

C-Voucher е проект, финансиран от Европейския съюз (ЕС), който съчетава дизайн и технологии, с цел създаване на иновативни и конкурентноспособни бизнес модели за европейски малки и средни предприятия (МСП) с насоченост към кръговата икономика. Проектът има за цел да превърне традиционни линейни стойностни вериги в кръгови такива. Засегнати са 5 сектора: производство, хранително-вкусова, текстилна, морска и здравна индустрия.

Бюджетът на C-Voucher е в размер на €4.2 милиона, изразени под формата на ваучери, менторство, дизайн и допълнителни услуги за 66 европейски МСП (до €60 хиляди за услуги плюс допълнителна оферта, включваща рисков капитал и инвестиционен коучинг).

C-Voucher кани всички дизайнери с практически опит в индустрията (особено ако е в някой от 5-те изброени сектора) да се присъединят към екипа им от експерти и поддръжници на кръговата икономика. Всички профили ще бъдат включени към базата данни на проекта, където заинтересовани страни ще имат възможността да ги преглеждат и да установят контакт с дизайнери с необходимия опит. Проектът се стреми да засили кооперацията между европейски МСП и професионалисти в областта на дизайна.

В допълнение, избрани дизайнери ще да бъдат поканени да участват в ролята на оценители по време на отворените покани към МСП.

Идеалният кандидат трябва да притежава:

  • Задълбочени познания и практически опит с дизайн в сферата на услугите и дизайнерско мислене.
  • Задълбочено разбиране на идеята за кръгова икономика по отношение на бизнес модела и/или развитие на процеса.
  • Практически опит в управление на процеси за промяна.
  • Доказани консултантски и менторски умения. Практически опит свързан с работа с МСП и развитие на бизнес модели.
  • Осведоменост за релевантни и достъпни технически и дигитални разрешения/ инструменти за подкрепа на развитието на икономически ефективни бизнес модели, се счита за предимство.
  • Опит свързан с работа в или към релевантни индустрии (производство, хранително-вкусова, текстилна, морска и здравна индустрия) не е необходим, но се счита за плюс.
  • Езикови умения: професионално владеене на английски език, допълнителни езици са плюс.
  • 3-5+ години работен опит.

Пълен текст на поканата и стъпките за кандидатстване може да намерите тук