Мисия САЩ
Новини

ПОКАНА ЗА ИЗЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ОТ МСП ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИЯ В САЩ на TECHTEXTIL

Основната цел на тази покана е да се изберат и ангажират текстилни МСП от ЕС, които да бъдат подкрепени за участието им в мисията в САЩ, чрез улесняване на мрежови дейности, като B2B срещи, посещения на компании или центрове за иновации, присъствие на уеб семинари, представяне на продукти и други подобни , с цел установяване на сътрудничество и бизнес възможности и проучване на осъществимостта на нови вериги за стойност.

Поканата е ОТВОРЕНА до 5 март 2023 г.

За да кандидатствате, изтеглете и попълнете 3-те слайда с необходимата информация за кандидатстване от този линк https://docs.google.com/presentation/…

Изпратете слайдовете във формат .pdf на следния имейл enrico.venturini@tecnotex.it с тема „TEXGLOBALCallForEOI_ApplicationTitle_Company“ до 03.05.2023 г.

Тук вижте повече информация