Милен Добрев
Новини

Милен Добрев в директорския борд на най-голямата европейска общност за подкрепа на бизнес иновации

На провелия се в Брюксел годишен Конгрес на European Business and Innovation Centre Network (EBN), Зам. председателят на Българска модна асоциация и изпълнителен директор на РТИК Милен Добрев бе преизбран като член на Борда на Директорите. В това си качество той отново ще бъде представител за България в най-голямата общност за подкрепа на иновации, технологичен трансфер и инкубиране на стартиращи бизнеси. 

Самата мрежа се състои от над 110 официално сертифицирани EU|BIC (между които и БИЦ Инобридж-Русе) и над 30 асоциирани членове, подкрепящи 20 000+ иновативни компании в повече от 35 държави с 1 обединяваща цел: да стимулират по-добро благосъстояние чрез предприемачески иновации. Покривайки пълния спектър от иновационни сектори и подпомагайки непрекъснато подобрение и по-голямо въздействие, общността на EU|BIC работи за зелено, дигитално и справедливо общество и създаване на висококачествени и устойчиви работни места. 

Припомняме, че „Инобридж“, член на БМА, все още е единственият бизнес иновационен център за България, официално акредитиран от EBN (www.ebn.eu).