кръгова мода
Българска мода

Кръгова мода в България

Около 70% от него е подготвен за повторна употреба

Компаниите-членове на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба (АПТДВУ) са осигурили повторната употреба и рециклиране на 30 097 тона ненужни дрехи и обувки през изминалата година. 70% от тях са подготвени за повторна употреба, като 24 013 тона са изнесени за пазари в Източна Европа, Азия и Африка, а в т.нар. second-hand магазини в България се продава около 10% от сортирания текстил. Негодният за повторна употреба текстил се предава за различни видове оползотворяване и рециклиране, като по този начин членовете на АПТДВУ успяват да постигнат почти нулеви нива на депониране на отпадъци.

Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора обединява повече от 40 компании, които събират, сортират и търгуват с дрехи за повторна употреба и текстилни отпадъци. Пряко ангажирани с дейността са 5000 души. Годишният оборот на компаниите-членове за 2020 г. е 176 млн. лв., а внесените в бюджета данъци, осигуровки, мита и такси – повече от 24 млн. лв.

Чрез обслужването на специализирани контейнери за текстилни отпадъци, в България са събрани 1721 тона текстилни изделия, близо 70% от тях са събрани в София. Членове на Асоциацията към момента имат разположени над 200 контейнера в 12 общини в страната. Ако тези дрехи бяха станали част от общия битов отпадък или изхвърлени на неподходящо място, те щяха да генерират повече от 400 тона въглеродни емисии – това се равнява на СО2 емисиите, които би генерирал автомобил при изминаването на 1 милион и 200 хиляди километра. Към момента в България няма въведена система за разделно събиране на текстил, но според Плана за кръгова икономика на Европейската комисия до 2025 г. във всяка страна-член на ЕС отпадъците от текстил трябва да бъдат разделно събирани.  

Индустрията с дрехи втора употреба е кръгов бизнес модел, който функционира в България от близо 30 години. В страната работят български и международни компании, които ежегодно осигуряват обработката, сортирането и рециклирането на десетки хиляди тонове употребяван текстил. „Всъщност, нашата дейност е изключително полезна и подкрепя новите политики и бизнес модели, налагани с Европейската Зелена сделка и по-конкретно Плана за кръгова икономика. Така наречената „бърза мода“ и нарастващото производство на некачествените дрехи, направиха „по-видими“ негативните екологични последствия на текстилното индустрия. Една от мерките, предприети от Европейската комисия, е именно насърчаване на повторната употреба“, коментира Севдалин Спасов, председател на Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба и управител на М Холдинг.

Асоциацията е част от професионалната общност на Световната федерация за рециклиране (BiR) и Европейската конфедерация на рециклираща индустрия (EuRIC). „Участваме в глобалните процеси, които засягат текстилната индустрия и ще пренесем този опит в България. Един от важните приоритети в дейността ни през тази 2021 г. е активното допринасяне за изработването на Европейска стратегия за текстила, тъй като участваме в работните групи по създаването й. Това е ключов документ, който ще осигури иновации в сектора и ще стимулира пазарът на устойчиви текстилни изделия, включително пазарът за повторна употреба на текстил, допълва още Севдалин Спасов.

Повече за дейността на Асоциацията и процесите по обработка и сортиране на употребяван текстил може да видите във видеото: