WORTH PARTNERSHIP PROJECT
Българска мода

Кандидатствайте с иновативен проект в WORTH Partnership Project

Проектът WORTH е инициатива, финансирана от програмата COSME на Европейския съюз. Тази програма има за цел да създаде транснационално и междусекторно сътрудничество между дизайнери (модни, продуктови и индустриални дизайнери), занаятчии, производители от малки и средни предприятия, технологични фирми, стартиращи фирми и създатели от 27-те страни членки на ЕС и други държави, включени в програмата COSME, за разработване на уникални продукти в следните сектори: мода и текстил, обувки, кожи, мебели и декорация за дома, аксесоари и бижута.

Ще бъдат подкрепени до 200 проекта чрез няколко покани за проектни предложения. Предвижда се и инкубационна програма, състояща се от: реклама и маркетинг, директно безвъзмездно финансиране от 10 000 до 20 000 евро, международно представяне на продуктите чрез участието в две международни дизайнерски събития, индивидуална менторска програма, междусекторно сътрудничество и участие в мрежови събития, професионални връзки.

Първата покана е отворена до 16 февруари 2022 г. Повече информация вижте на https://worthproject.eu/