Българска мода

Какво е устойчива мода?

Българската Модна Асоциация в партньорство с Be Global Fashion Network стартира инициатива за популяризиране на принципите на устойчивата мода сред своите членове. Проектът продължи две седмици и по-долу можете да видите подробно ръководство за устойчива мода.

Какво е устойчива мода?

Устойчивата мода е дизайнерска философия за производство на дрехи, обувки и аксесоари по екологичен и социално-икономически устойчив начин и за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление и употреба, които налагат промени в индивидуалните нагласи и поведение. Устойчивата мода се нарича още екомода и може да се разглежда като алтернативна тенденция срещу бързата мода.

Устойчиви модни продукти

Един продукт се нарича устойчив, когато се произвежда с екологични суровини, технологии и химикали и е в помощ на хората – работници, местни хора, потребители.

По време на процеса на създаване на конфекция от суровини има много критични точки, в които бизнесът може да избере материали и технологии, които имат по-ниски и същевременно превъзходни еко и социални качества.

Екологичните суровини са:

– естествени влакна, които се рециклират или произвеждат с техники за пестене на вода или земни ресурси. Те не трябва да включват жестокост към животните.

Какво е устойчива мода?

– изкуствени влакна от рециклирани материали, които се произвеждат с малко въздействие върху околната среда

Какво е устойчива мода?

Производствените процеси с превъзходно качество включват:

– икономия на вода и енергия, намаляване на отпадъците и емисиите на CO2, материали, които лесно се рециклират.

Какво е устойчива мода?

Компаниите, които избират тези техники, управляват веригите за доставки, които осигуряват справедливи условия на труд и заплати – подпомагат развитието на местното общество.

Какво е устойчива мода?

В наши дни все повече модни компании избират пътя на устойчивостта и работят усилено, за да покажат на клиентите си скритата стойност на екологичния и социален начин, по който правят мода.

Какво е устойчива мода?

„Устойчивата мода е част от по-голямата тенденция на устойчивия дизайн, при която продуктът се създава и произвежда, като се има предвид екологичното и социалното въздействие, което може да има през целия му жизнен цикъл, включително и „въглеродния отпечатък“(wikipedia.org)

И така, една дреха е устойчива, ако нейният производствен процес защитава околната среда и уважава хората (етичен е).

Но кои са различните аспекти на устойчивостта в модата?

Какво е устойчива мода?

Управление на CO2 – Приемане на технологии и мерки, специално насочени към намаляване или компенсиране на емисиите на CO2 в производствения процес (например добавяне на филтри).

Какво е устойчива мода?

Управление на отпадъците – Приемане на технологии и мерки за икономия на отпадъци (например повторна употреба, рециклиране или преработка).

Какво е устойчива мода?

Управление на водите – Приемане на технологии и мерки за пестене на вода в производствения цикъл. Подобряване на отпадъчните води.

Какво е устойчива мода?

Управление на енергията – Използване на възобновяема енергия (слънчева, вятърна, геотермална енергия, живи растения, водноелектрическа енергия) и използване на енергоспестяващи технологии и мерки.

Какво е устойчива мода?

Отчетност – Приемане на документи и инструменти за управление, измерване и комуникация.

Какво е устойчива мода?

Ангажиране на заинтересованите страни – Социален диалог, управление на заинтересованите страни, ангажиране на човешките ресурси, отговорно управление на веригата на доставки, корпоративно доброволчество.

Какво е устойчива мода?

Благотворителност – основни корпоративни дейности, свързани с бизнеса, подпомагане на местните общности (съвместни предприятия, спонсорство, стажове).

Какво е устойчива мода?

Устойчиви обществени поръчки – Приемане на технологии и мерки за устойчиви обществени поръчки, които не са пряко свързани с производствените процеси (например използване на рециклирана хартия и намаляване на използването на хартия).

Какво е устойчива мода?

Рециклиран / втори живот – тъкани, дрехи и аксесоари, направени от рециклирани влакна или материали от втори живот (например рециклиран полиестер, тъкани от естествени материали като портокалови кори, ябълки, рибена кожа и др.)

Какво е устойчива мода?

Майсторство – Тъкани, облекло и аксесоари, разработени с традиционни занаятчийски техники, които запазват местното ноу-хау, традициите, наследството и предаването им на поколенията.


Какво е устойчива мода?

Справедливи и етични практики – Използване на социални кооперативи в процеса на производство на тъкани, облекла и аксесоари, възприемане на практики за справедлива търговия, дейности за социална солидарност и др.

Какво е устойчива мода?

Органични – Сертифицирани органични тъкани, дрехи и аксесоари, които се произвеждат със сертифицирани органични суровини. Вижте сертификатите за етична мода.

Какво е устойчива мода?

Km0 – Тъкани, дрехи и аксесоари, произведени локално, за да се намалят транспортните емисии на дълги разстояния и замърсяването.

Какво е устойчива мода?

Проследяване – Тъкани, дрехи и аксесоари с етикет за проследяване, свързан с продукта.

Какво е устойчива мода

Устойчиво производство, боядисване и довършителни работи – тъкани, дрехи и аксесоари, които се обработват с иновативни техники за пестене на енергия и вода, без вредни химикали, използват традиционни техники, които подобряват общото влияние върху околната среда (например естествени багрила).

Какво е устойчива мода?

Иновативни биополимери – тъкани, дрехи и аксесоари, изработени с биополимери от последно поколение, които са биоразградими и са извлечени от възобновяеми източници.

Какво е устойчива мода?

Грижа на животните и биоразнообразие – Използване на суровини, събрани, произведени и трансформирани без третиране на животни и с методи и критерии, които защитават и съхраняват биологичното разнообразие.

Какво е устойчива мода?

Устойчиви суровини – тъкани, облекло и аксесоари, които са изработени от материали със специфични устойчиви характеристики – сертифицирано дърво, лен, памук и други влакна от устойчиви източници; естествени цветове влакна и т.н.