Fascinate meeting
Българска мода

Българска Модна Асоциация стартира проект с партньори от Испания, Португалия и Дания

Българска Модна Асоциация беше създадена през 2019 с цел да популяризира българската мода и модна индустрия в Европа и в целия свят, както и да подпомага българските дизайнери и модни марки да излизат на международните пазари. За своята първа година асоциацията успя да участва с щанд на две изложения – в Пловдив и Лондон, където представи български модни марки и производители. Асоциацията беше партньор и на множество български модни събития. От септември тази година Българска Модна Асоциация е партньор в международен проект FASCINATE – Устойчив моден алианс за международни пазари.

Fascinate

На 21 и 22 септември 2020 г. се състоя първата среща на партньорите на проекта FASCINATE – Устойчив моден алианс за международни пазари в рамките на програмата Clusters Going International (ESCP-4i). Партньорите се срещнаха онлайн, за да обсъдят бъдещите инициативи, които ще организират през следващите 18 месеца.

Дейвид Гарсия, генерален мениджър в MODACC, приветства всички участници и представи екипа на организацията координатор на проекта. Дейвид подчерта важността на трите основни стълба на проекта FASCINATE:

1) сътрудничество между модните клъстери в Европа;
2) устойчивост и кръгова мода, област, в която Европа може да се превърне в един от световните лидери;
3) интернационализация на новата устойчива европейска модна индустрия, за да се обхванат всички възможности за компаниите, членове на организациите-партньори на проекта – Modacc – Испания, Cluster Digital – Испания, CITEVE – Португалия, Българска модна асоциация – България и Lifestyle & Design Cluster – Дания.

Fascinate partners

Силвия Кабаиванова, Председател на Българска Модна Асоциация и Деан Манев, Зам. Председател представиха асоциацията пред чуждестранните партньори и заедно с тях обсъдиха общите инициативи по проекта, които ще бъдат осъществени през следващите 18 месеца. За фирмите членове на асоциацията за предвидени различни инициативи , част от които обучение по устойчива мода и посещение на моден панаир.

Целите на програмата ESCP-4i са да се засили сътрудничеството между клъстери и бизнес мрежи в европейските страни, а също и да се подпомогне създаването на европейски стратегически клъстерни партньорства, които да ръководят международното клъстерно сътрудничество в области от стратегически интерес към трети страни извън Европа и по-специално в подкрепа на развитието на нововъзникващите индустрии. Европейското стратегическо клъстерно партньорство (ESCP-4i) ще помогне на европейските МСП да получат достъп до нови глобални вериги за създаване на стойност и да заемат водеща позиция в световен мащаб.

Целта на проекта УСТОЙЧИВ МОДЕН АЛИАНС ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ (FASCINATE) е да подпомогне интернационализацията на клъстерите от текстилни и модни МСП в ЕС, които работят за развитието на кръгова мода и устойчивост в тези индустрии. Освен текстилната и модната индустрия, това партньорство ще търси и междусекторно сътрудничество със секторите на информационните технологии и обувната промишленост.

Проектът има за цел да изгради европейска съвместна мрежа от клъстери и компании (ESCP-4i), свързана с развитието на кръгова мода и устойчивост в модната, текстилната и обувната индустрии. Той ще популяризира нови европейски вериги за създаване на стойност, включващи междусекторно сътрудничество между модата / текстила, обувките и технологиите, чрез сътрудничество, обмен на знания и добри практики между членовете на консорциума по проекта. В резултат на това партньорите ще създадат съвместна стратегия за интернационализация за устойчиви модни марки и компании в Европа, насочена към пазари извън ЕС, заинтересовани от устойчиви модни продукти (за консолидиране на споделените цели и определяне на подходящ план за действие за участващите клъстери и компаниите, които те представляват).

COSME

Тази статия е част от проекта Устойчив моден алианс за международни пазари, Европейско партньорство за стратегически клъстери, който е получил финансиране от Програма COSME на Европейския съюз (2014-2020).

Съдържанието на тази статия представя възгледите само на автора и е неговата / нейната единствена отговорност; не може да се счита, че отразява възгледите на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия или друг орган на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за използването на информацията, която тя съдържа.