Член на БТПП
Българска мода

БМА стана пряк член на БТПП

През изминалата година Българска Модна Асоциация стартира своето сътрудничество с Българската Търговско-Промишлена Палата, а в началото на 2020 получихме официално Сертификат за пряко членство в БТПП за 2020 година.

С този сертификат Българска Модна Асоциация стана част от системата на международните организации WTCA (Асоциация на световните търговски центрове), Международна търговска камара-Париж, Международна организация на работодателите, Eurochambres (Асоциация на европейските търговски палати), ABC (Асоциация на Балканските палати), BSEC BC (Бизнес съвет при ЧИС), CEFTA, Регионален съвет за сътрудничество, Централноевропейска инициатива.