Eliit project
Новини

Проект за иновации и технологии в леката промишленост (ELIIT). Краен срок за кандидатстване: 17 март 2020

Проектът за иновации и технологии в леката промишленост (The light industries innovation and technology project – ELIIT project) цели да подпомогне МСП с дейност в областите текстил, облекло, кожа и обувки (TCLF SME) за повишаване на тяхната конкурентоспособност, като същевременно им помага да интегрират нови технологии в иновативни продукти или процеси с висока добавена стойност.

ELIIT ще подпомогне трансфера на иновации и технологии, както и пазарното усвояване на иновативни решения чрез разработване на конкретни пилотни действия за подобряване на производителността, интеграцията на стойностната верига и ефективността на ресурсите.

Проектът ELIIT ще избере 25 партньорства между МСП с дейност в областите текстил, облекло, кожа и обувки и доставчици или собственици на иновативни технологии, които са готови или почти готови за индустриален мащаб. Те ще продължат в период от 12 до 18 месеца, през който всяко партньорство ще се възползва от 70 000 евро финансова подкрепа за разработване на продукти или прототипи с висока добавена стойност и рентабилност, индивидуално консултиране и съвети за подобряване на релевантността на проекта и увеличаване на възможностите, мрежови дейности и участие в семинари, конференции и изложби за подпомагане на позиционирането на пазара, както и за изграждане на бизнес отношения, организация и насоки за правата на интелектуална собственост.

За да се възползват от подкрепата на ELIIT, МСП в секторите текстил, облекло, кожа и обувки и доставчиците / собствениците на иновативни технологии, трябва да се регистрират и да кандидатстват в електронната система за мониторинг (платформата EMS).

Краен срок за кандидатстване: 17 март 2020 г., 17:00 ч. CET

Потенциалните кандидати могат да търсят партньори в платформата EMS и да попълнят своето заявление. Научете повече за процеса на кандидатстване, критериите за допустимост, финансовата подкрепа и други предимства и услугата за обслужване на помощ на ELIIT тук.