Проекти


Целта на проекта УСТОЙЧИВ МОДЕН СЪЮЗ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ (FASCINATE) е да подпомогне интернационализацията на текстилните и модни клъстери в Европа, които работят за развитието на кръгова мода и устойчивост в тези отрасли. Освен текстилната и модната индустрия, това партньорство ще търси и междусекторно сътрудничество с обувния сектор.

Проектът има за цел да изгради сътрудничество между европейски клъстери и компании. Той ще популяризира нови европейски вериги за създаване на стойност, включващи междусекторно сътрудничество между модата / текстила, обувките и технологиите – чрез сътрудничество, обмен на знания и добри практики сред членовете на консорциума по проекта. В резултат на това партньорите ще създадат обща стратегия за интернационализация за устойчиви модни марки и компании в Европа, насочена към пазари извън ЕС, интересуващи се от устойчива мода и продукти.

Партньори в проекта са Modacc – Испания, Cluster Digital – Испания, CITEVE – Португалия, Bulgarian Fashion Association – Българиа и Lifestyle & Design Cluster – Дания.