CLOTH project
Българска мода

Проведе се първата среща на партньорите по проекта CLOTH

Силвия Кабаиванова, Председател и Деан Манев, Зам. Председател на Българска модна асоциация взеха участие в първата партньорска среща по проектa CLOTH в Игуалада, Испания на 21 и 22 февруари 2022.

Проектът CLOTH – CLuster Alliance for the Transition to Green and Digital Fashion – има за цел да стимулира междурегионалните сътрудничество чрез създаване на клъстер алианс в рамките на модния сектор, който насърчава необходимите условия да създаде благоприятна екосистема от съответните заинтересовани страни, от междусекторна гледна точка, която да доведе до по-екологичен, по-интелигентен и по-конкурентоспособен и иновативен европейски моден сектор, създаващ нови съюзи, бизнес и инвестиционни възможности за европейските МСП.

Проектът CLOTH ще допринесе за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на модния сектор, който се занимава с екологичните и социалните въздействия в съответствие с Европейския зелен договор и планът за кръгова икономика. За постигане на тези цели проектът е интегриран чрез междусекторно партньорство от 5 партньора от 5 Европейски държави (Испания, България, Румъния, Дания и Франция), които работят по различни стойностни вериги: мода и текстил, кръгова икономика, креативна индустрия и цифрови технологии.

В рамките на срещата беше направено посещение на фирмата за производство на трикотаж Tex51.

Силвия Кабаиванова